Αποζημίωση τροχαίου ατυχήματος

Γιατί πρέπει να μας καλέσετε αμέσως μετά το ατύχημα:
Liza Georgiou Lawyer

Cyprus Lawyers

Διαθέτουμε την εμπειρία διαπραγμάτευσης με τις ασφαλιστικές εταιρείες , ξέρουμε πώς αυτές εργάζονται και ποιοι παράγοντες είναι σημαντικοί για την απόδειξη και την διεκδίκηση της αποζημίωση σας από το τροχαίο ατύχημα. Μπορούμε να σας πούμε τι πρέπει να κάνετε για να μεγιστοποιήστε τη αποζημίωση σας.

Οι πρώτες ημέρες μετά από ένα τροχαίο ατύχημα είναι πολύ σημαντικές στον καθορισμό ή στην ενδεχόμενη έκβαση της περίπτωσής σας και της αποζημίωσης σας κατά την άποψή μας.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ατυχήματος αυτοκινήτων επιτρέπουν την αποζημίωση των ιατρικών λογαριασμών & των χαμένων αμοιβών από απώλεια εισοδήματος όταν απέχετε από την εργασία σας ενώ αναρρώνετε από τους τραυματισμούς σας.

Μπορείτε να έχετε το δικαίωμα αποζημίωσής σας ακόμα κι αν είσασταν επιβάτης σε ένα τροχαίο ατύχημα.

Οι αποζημιώσεις που μπορείτε να διεκδικήσετε είναι βασισμένες στα προβλήματα υγείας που δημιουργήθηκαν από το τροχαίο ατύχημα και στο βαθμό που δυσκολεύουν τις καθημερινές σας δραστηριότητες (“suffering“), καθώς επίσης και για τούς λογαριασμούς που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης.

Κάνουμε την απαραίτητη ιατρική έρευνα ακόμη και για τις πιο ασυνήθιστες ή σύνθετες περιπτώσεις αναδεικνύοντας σε βάθος το μέγεθος του τραυματισμού καθώς και τις άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία, που τελούν σε άμεση συνάρτηση με τις διεκδικούμενες αποζημιώσεις.

Τι δεν πρέπει να κάνετε μετά το ατύχημα:

• Μην συζητήσετε την περίπτωσή σας με κανέναν εκτός από τους γιατρούς και τον δικηγόρο σας.

• Μην διστάζετε να μιλάτε με τον δικηγόρο σας για οποιαδήποτε υπογραφή ή δήλωση σας ζητηθεί ή για οποιονδήποτε αναζητά πληροφορίες σχετικές με το τροχαίο ατύχημα σας.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται χωρίς να επωμίζεστε τα δικηγορικά έξοδα, τα οποία καταβάλλονται από την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου εμπλεκόμενου στο δυστύχημα οδηγού. Προσπάθεια μας είναι να επιτυγχάνουμε την αποζημίωση σας εξωδίκως με αμεσότητα χρόνου.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ: ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Εξαιτίας του αυτοκινητικού ατυχήματος προκαλούνται σχεδόν πάντοτε υλικές ζημιές στα ίδια τα αυτοκίνητα, οι οποίες είναι είτε υπερβολικά εκτεταμένες, ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για καταστροφή του αυτοκινήτου ή πρόκειται περί μερικών βλαβών, οι οποίες μπορούν να αποκατασταθούν. Ο υπαίτιος του τροχαίου ατυχήματος ή δυστυχήματος υποχρεούται να αποζημιώσει τον τραυματισθέντα ή την οικογένεια του θύματος, κατά το μέτρο της ευθύνης του, η οποία μπορεί να είναι πλήρης (στο 100%) ή μερική, δηλ. ένα ποσοστό ευθύνης να φέρει και το ίδιο το θύμα. Ο ζημιωθείς σε αυτοκινητικό ατύχημα δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση από τον υπαίτιο. Συνήθως, την αποζημίωση καλύπτει η ασφαλιστική εταιρεία του υπαιτίου.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ο ζημιωθείς σε αυτοκινητικό ατύχημα δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση από τον υπαίτιο. Συνήθως, την αποζημίωση καλύπτει η ασφαλιστική εταιρεία του υπαιτίου. Περιεχόμενο της αποζημιώσεως είναι όλα όσα ξόδεψε ο ζημιωθείς εξαιτίας του ατυχήματος σε ιατρούς και νοσοκομεία, σε φάρμακα και ιατρικά όργανα, σε φυσιοθεραπευτές, σε έξοδα μετακινήσεως λόγω στερήσεως της χρήσεως του αυτοκινήτου του, σε απώλεια εισοδήματος, σε αποκατάσταση καταστραφέντων αντικειμένων, αλλά και η ηθική βλάβη που υπέστη, δηλ. η σε χρήμα αποτίμηση της ταλαιπωρίας, της στεναχώριας, της απώλειας χρόνου του ζημιωθέντος, αλλά και των δυσμενών συνεπειών στο μέλλον της βλάβης της σωματικής του ακεραιότητας, που μπορεί μεν να αποκατεστάθη, αλλά κάποιες βλαπτικές συνέπειες θα συνεχίσουν να υπάρχουν και στην μελλοντική ζωή του τραυματισθέντος. Εάν μάλιστα ο τραυματισμός προκάλεσε ιδιαίτερη αναπηρία ή βλάβη του σώματος, που θα εξακολουθεί έντονα να επηρεάζει το θύμα σε όλη την υπόλοιπη ζωή του, μπορεί να ζητηθεί και ξεχωριστή αποζημίωση για αυτόν συγκεκριμένα τον λόγο. Εάν το δυστύχημα προκάλεσε απώλεια ζωής, τότε η οικογένεια του θύματος μπορεί να ζητήσει αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης. Ένα από τα κονδύλια που δικαιούται να ζητήσει ο ζημιωθείς είναι και όσα δαπάνησε για υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμου ή οικιακής βοηθού και όλα τα παρεμφερή, εάν εξαιτίας του ατυχήματος δεν είχε την δυνατότητα αυτοεξυπηρετήσεως για ορισμένο χρονικό διάστημα.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ: Αποζημίωση ψυχικής οδύνης καταβάλλεται σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις προσωπικής βλάβης, αλλά και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Ωστόσο, στο θέμα του ποιος παίρνει πόσα, οι διαφορές ανάμεσα στις αγορές είναι τεράστιες. Ποιες είναι οι διαφαινόμενες τάσεις και τι σημαίνει αυτό για τους ασφαλιστές ευθύνης; Συνήθως είναι πολύ εύκολο να εκτιμηθεί η ζημιά στην περιουσία που προκαλείται από ένα ατύχημα. Αν ένα άτομο τραυματιστεί σοβαρά, τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Ποια είναι η απώλεια μελλοντικού εισοδήματος. Ποιος δικαιούται αποζημίωση ψυχικής οδύνης; Ενώ η αποζημίωση του άμεσου θύματος προσωπικής βλάβης για ψυχική οδύνη είναι αδιαμφισβήτητη, δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει διάκριση ανάμεσα στα άμεσα θύματα και τα έμμεσα θύματα: για παράδειγμα, αν κάποιος υποστεί ψυχολογικό τραύμα επειδή έγινε μάρτυρας ενός σοβαρού δυστυχήματος ή έμαθε για το θάνατο οικείου του.

Κριτήρια προσδιορισμού αποζημιώσεων για ψυχική οδύνη. Τα κριτήρια προσδιορισμού αποζημιώσεων για ψυχική οδύνη μπορεί είτε να περιορίζονται σε αυτά που σχετίζονται με τον απαιτητή και τη βλάβη που υπέστη ο απαιτητής ή μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης και πτυχές σχετικές με τον υπαίτιο. Σε όλες τις δικαιοδοσίες, βασικό κριτήριο υπολογισμού της αποζημίωσης για ψυχική οδύνη είναι η σοβαρότητα της βλάβης και οι συνέπειές της για το θύμα: ο βαθμός και η διάρκεια των προβλημάτων υγείας και οι περιορισμοί στην καθημερινή του ζωή, η ύπαρξη μόνιμης βλάβης, ο βαθμός αισθητού πόνου, επιπλοκές στη διαδικασία αποκατάστασης, το εύρος της απαραίτητης ιατρικής θεραπείας και οι σχετικοί κίνδυνοι, η χρονική διάρκεια που το θύμα χρειάστηκε να παραμείνει στο νοσοκομείο, η αναγκαιότητα να εγκαταλείψει ή να περιορίσει την ενασχόλησή του με χόμπι ή επαγγελματικές δραστηριότητες, η γνώση που έχει το θύμα αναφορικά με το πόσο απελπιστική είναι η κατάστασή του, ή, σε μερικές δικαιοδοσίες.

Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης από τροχαία ατυχήματα Όσοι άνθρωποι εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα συχνά δεν αισθάνονται τον πόνο στην πλάτη τους μέχρι την επόμενη ημέρα. Οι διαγνωστικές μέθοδοι για τους τραυματισμούς αυτούς περιλαμβάνουν: MRI, CT, και ακτίνες X. Ακόμη και σε ένα τροχαίο ατύχημα με χαμηλή ταχύτητα μπορεί να υπάρξει τραυματισμός της πλάτης και της μέσης. Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία: η αλήθεια είναι ότι όλες οι μορφές οδήγησης είναι επικίνδυνες. Περισσότερο από 80%όλων των συγκρούσεων αυτοκινήτων γίνονται με ταχύτητες λιγότερο από 70 χιλιόμετρα/ ανά ώρα. Μοιραία για την ζωή περιστατικά που περιλαμβάνουν και οδηγούς που δεν φορούσαν ζώνη, έχουν καταγραφεί και με ταχύτητες χαμηλότερες από 30 χιλιόμετρα, δηλαδή με την ταχύτητα οδήγησης μέσα σε ένα πάρκινγκ αυτοκινήτων. Αν και καμία συγκεκριμένη μελέτη δεν είναι διαθέσιμη για την ανάλυση, κάποιοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι συγκρούσεις με μικρές υλικές ζημιές βάζουν τον οδηγό σε μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμού. Αυτό συμβαίνει γιατί η παραμόρφωση του αμαξώματος κατά την διάρκεια της σύγκρουσης απορροφά ένα μέρος της ενέργειας που δημιουργείται από την πρόσκρουση . ΄Οπου υπάρχουν λίγες υλικές ζημιές υποτίθεται ότι καμιά δύναμη δεν απορροφήθηκε από το αμάξωμα αλλά πέρασε στην καμπίνα των επιβατών εκθέτοντάς τους έτσι στο σύνολο της μεταδιδόμενης δύναμης.

Τραυματισμός αυχένα Σύγκρουση αυτοκινήτων με 10-15 Κm μπορεί να μην προκαλεί υλικές ζημιές, δεν σημαίνει όμως ότι δεν προκαλεί τραυματισμό στον αυχένα . Ο τραυματισμός του αυχένα αφορά 14% ΜΟΝΟΝ στα οστά 86% στα μαλακά μόρια (όχι οστά) των οποίων η βλάβη δεν διαγιγνώσκεται με τις απλές ακτινογραφίες Οι υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο δεν είναι ανάλογες με τις βλάβες που υφίσταται η αυχενική μοίρα του επιβαίνοντα. Η επιτάχυνση της κεφαλής του επιβαίνοντα εξαρτάται από την δύναμη που μεταδίδεται κατά την σύγκρουση στο όχημα, από την αδράνεια και το ποσοστό απορρόφησης της μεταδιδόμενης ενέργειας από το όχημα. Η αδράνεια του χτυπημένου οχήματος συσχετίζεται με το βάρος και την επιτάχυνση του οχήματος. Το τροχαίο ατύχημα δεν είναι απαραίτητο να είναι σοβαρό για να προκαλέσει τραύμα στην αυχενική μοίρα (ΑΜΣΣ). Ακόμη και ένα ξαφνικό φρενάρισμα όταν το φανάρι γίνεται ξαφνικά κόκκινο και ο επιβάτης είναι πάρα πολύ χαλαρός, είναι αρκετό να προκαλέσει τραυματισμό. Ο αυχένας μπορεί να μετακινηθεί προς τα πίσω ακόμα και χωρίς σημαντική βία. Το κεφάλι το οποίο ζυγίζει πέντε κιλά και ισορροπεί πάνω στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, υποστηριζόμενο από μόνο δύο μικρές αρθρώσεις με επιφάνειες όχι μεγαλύτερες από το νύχι του αντίχειρα, μετακινείται προς τα πίσω παρασύροντας και την την αυχενική σπονδυλική στήλη. Επιπλέον μια ξαφνική ανακλαστική σύσπαση των καμπτήρων μυών του αυχένα, εμφανίζεται με μια σχετική καθυστέρηση.

Δικαιώματα προσώπου που υπέστη βλάβη από ατύχημα Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, δικαιούται αποζημίωση ο ιδιοκτήτης του και άλλα πρόσωπα που τυχόν υπέστησαν βλάβη από το ατύχημα.

Υπόχρεοι για την αποζημίωση είναι: 1) η εταιρεία που ασφαλίζει το ζημιογόνο αυτοκίνητο 2) ο ιδιοκτήτης του ζημιογόνου αυτοκινήτου 3) ο οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου . Και οι τρεις ευθύνονται εις ολόκληρον. Ο ιδιοκτήτης του βλαβέντος αυτοκινήτου μπορεί να ζητήσει: 1) Υλική ζημία που υπέστη το αυτοκίνητό του. (Πρέπει να προσκομίσει τα τιμολόγια της επισκευής του αυτοκινήτου, ή, αν αυτό δεν έχει επισκευαστεί ακόμα, μια εκτίμηση από συνεργείο για την απαιτούμενη δαπάνη επισκευής, ανταλλακτικά κ.α. Αν το αυτοκίνητο έχει υποστεί τέτοια ζημιά ώστε είναι ασύμφορη η επισκευή του, δηλαδή η απαιτούμενη δαπάνη επισκευής υπερβαίνει την εμπορική αξία του αυτοκινήτου κατά το χρόνο της σύγκρουσης, τότε μιλάμε για πλήρη καταστροφή του αυτοκινήτου, και στην αγωγή ζητάμε όλη την αξία του αυτοκινήτου, μείον την όποια αξία του μετά το ατύχημα. 2) Μείωση της αξίας του αυτοκινήτου. Μετά το ατύχημα, η αξία του αυτοκινήτου έχει μειωθεί. Ακόμα και αν έχει επισκευαστεί πλήρως, δεν παύει να είναι τρακαρισμένο . Υπολογίζουμε την αξία του πριν την σύγκρουση, εκτιμούμε πόση είναι η αξία του μετά τη σύγκρουση και ζητάμε την διαφορά. 3) Στέρηση της χρήσης του αυτοκινήτου . Τα ποσά που δαπάνησε ο ιδιοκτήτης για να μετακινείται με ταξί ή για να νοικιάσει άλλο αυτοκίνητο, για το χρονικό διάστημα που το αυτοκίνητό του έμεινε στο συνεργείο. 4) Μεταφορά με γερανό. Ακόμα και αν το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε με γερανό της οδικής βοήθειας με την οποία είναι συμβεβλημένος ο ιδιοκτήτης (και άρα δεν πλήρωσε τίποτα), ωστόσο η δαπάνη που θα κατέβαλε για την μεταφορά με γερανό είναι κατά νόμο αποδοτέα από τους εναγόμενους. 5) Χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη.  Αν υπάρχει τραυματισμός:

Σε περίπτωση τραυματισμού, ο παθών μπορεί να αξιώσει: 1) Τα νοσήλια που κατέβαλε σε νοσοκομείο και γιατρούς. Απαιτούνται αποδείξεις ή τιμολόγια. Ο ασφαλισμένος κάθε άλλου ασφαλιστικού φορέα, δικαιούται να ζητήσει το σύνολο τον νοσηλίων, ασχέτως αν ο φορέας του κατέβαλε κάποιο ποσό. 2) Δαπάνες για αγορά φαρμακευτικών προϊόντων. 3) Τους μισθούς που απώλεσε λόγω του τραυματισμού. Εδώ απαιτείται βεβαίωση από τον εργοδότη για το είδος της εργασίας και το μισθό που εισέπραττε ο παθών , από την εργασία του. Πρέπει επίσης να προκύπτει και η χρονική διάρκεια κατά την οποία ο παθών δεν μπορεί να εργαστεί λόγω του τραυματισμού. Σε κάθε περίπτωση θα ζητηθούν τα απολεσθέντα έσοδα. 4) Δαπάνες για πρόσληψη οικιακής βοηθού. Αν ο τραυματισμός είναι τέτοιας έκτασης ώστε ο παθών δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνος του. 5) Καταστροφή προσωπικών αντικειμένων. Συχνά ,κατά τον τραυματισμό, καταστρέφονται προσωπικά αντικείμενα όπως ρούχα ,παπούτσια , ρολόγια κλπ . Ο παθών δικαιούται να ζητήσει την αξία τους κατά το χρόνο του ατυχήματος. 6) Χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη. Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού που έχει σαν αποτέλεσμα κάποια μόνιμη αναπηρία ,η οποία θα επιδρά στο μέλλον αρνητικά στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή του παθόντος , η χρηματική ικανοποίηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας με τα στοιχεία που αφορούν το ατύχημα σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, για να σας δώσουμε πρώτη γνωμοδότηση και χρήσιμες πληροφορίες.

 

Share