ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

criminal lawcriminal law2criminal law 3

• Κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες, καταδολιεύσεις και όλων των ειδών οικονομικά εγκλήματα (white collar crime).

• Ναρκωτικά

• Εγκλήματα βίας κατά ατόμων και επιθέσεις

• Παράνομης εργοδότησης αλλοδαπών

• Βίας στην οικογένεια

• Βίας στα γήπεδα

• Αδικήματα από δημόσιους λειτουργούς

• Πλαστογραφίας

• Ψευδορκίας

• Ακάλυπτων επιταγών.

 

 

Share